Van der Wal Stichting

Doelstelling

"Het leveren van een charitatieve bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel en sociaal welzijn op christelijke grondslag van de gemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn".

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Van der Wal Stichting

Bestuurssamenstelling

Mw. F. Marinus-van der Wal, voorzitter
Dhr. M. van Galen, secretaris/penningmeester
Dhr. B. van der Wal, lid
Dhr. S.H. Steegenga, lid
Dhr. K. van de Kamp, lid

Van der Wal Stichting

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun "arbeid".
Gemaakte kosten worden, op declaratiebasis, vergoed.

Download beleidsdocumenten

beleidsplan verslag van uitgeoefende activiteiten financiële verantwoording - 2022 standaardformulier publicatie